Hindi Tayo Tinuturuan Kung Paano Hindi Na Magmahal

Kung minsan, kailangan lang ng magpapaalala sa atin na nagmamahal tayo at minamahal tayo para magkaroon tayo ng panibagong lakas na maging malikhain sa araw-araw. Na sa gitna ng mga sakit at galit sa mga karahasang nangyayari sa kasalukuyan, mula mismo sa gobyerno at sa iba’t ibang dako, laging may puwang ang pagkilala sa kapangyarihan ng damdamin upang magbigay-saysay sa buhay. Tinitipon dito ang ilan sa mga tweet na iyon, na sinamahan ng mga larawang guhit ni Hans Ericson Cayabyab, para ipaalala sa atin sa bawat araw na nagsasalitan man ang ligaya at kasawian sa pagmamahal, laging may espasyo para kumatha at manindigan.

When you buy the ebook edition:

  • your name will be included in the acknowledgment page of the print version;
  • you will have a lifetime 20% discount on the eventual print version (no matter how many copies you buy!);
  • you will get a chance to ask me a question about the book (I will choose 10–15 questions that I will answer and also include as an appendix to the print version);
  • you will get a bonus PDF of “May Totoo sa Nararamdaman Ko,” my Buwan sa Santinakpan feature this October 2020 that was also read in Episode 23 of my podcast Mga Teorya ng Pagkahulog;
  • your name will be acknowledged in an episode of Mga Teorya ng Pagkahulog; and, most importantly,
  • you are expressing your support for Santinakpan, which means that you are helping us to produce more quality books in the future and to provide work to young book designers, artists, and writers. (Click here to learn more about Santinakpan and to see our other books.)

You can get a copy of the ebook through any of the following:

  • by buying me a coffee via my ko-fi site (click here)
  • by ordering the ebook (in PDF & epub formats) for PHP100 via BPI, BDO, or Landbank account (email us: santinakpan@gmail.com for account number details)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: