Minamahal ang Dinadala Mo sa Paglisan

Minamahal ang Dinadala Mo sa Paglisan: Mga Pagsasanay sa Pagsusulat at Pag-iisa

Napakaraming dahilan para manghina at sumuko ngayong mga panahong ito pero laging may panibagong dahilan din para magpatuloy. Isang taon na pala akong nagsusulat buwan-buwan ng sanaysay para sa serye kong Buwan sa Santinakpan sa aking Patreon site na karaniwang binabasa ko rin sa aking podcast na Mga Teorya ng Pagkahulog. Mga pagmumuni sa halaga ng panitikan at bayan, mga pagsisiwalat ng niloloob at paninindigan, mga pagharap sa takot at kahinaan––at tinipon ko ang labindalawang sanaysay na iyon sa aklat na ito. Lagi’t lagi akong hinahamon ng pagsusulat na magbago hindi sa ngalan ng pagbabago kundi sa ngalan ng mundo na gusto nating magpatuloy sapagkat isinasalba tayo nito sa araw-araw na takot sa hanggahan ng kabaliwan at totoo. Sa loob ng nagdaang taong ito, naranasan kong muli’t muli ang pagmamahal at natuklasan kong walang nagtatagal. Ngunit hindi ako mapapagal. Kaya kong muli’t muling harapin ang demonyo ng kabiguan at sasabihin sa kaniyang hindi ako mapapagal.

When you buy the ebook edition:

  • your name will be included in the acknowledgment page of the print version;
  • you will have a lifetime 20% discount on the eventual print version (no matter how many copies you buy!);
  • you will get a chance to ask me a question about the book (I will choose 10–15 questions that I will answer and also include as an appendix to the print version);
  • you will get a bonus PDF of “Liham Para Kay K––,” my Buwan sa Santinakpan feature this November 2020 that was also read in Episode 33 of my podcast Mga Teorya ng Pagkahulog;
  • your name will be acknowledged in an episode of Mga Teorya ng Pagkahulog; and, most importantly,
  • you are expressing your support for Santinakpan, which means that you are helping us to produce more quality books in the future and to provide work to young book designers, artists, and writers. (Click here to learn more about Santinakpan and to see our other books.)

You can get a copy of the ebook through any of the following:

  • by being my patreon FOR ANY TIER this November (the lowest tier costs only $1 per month, and it also gives you access to many of my other Patreon contents!) (click here) ✨ THIS IS DEFINITELY THE BEST DEAL! ✨
  • by buying me a coffee via my ko-fi site (click here)
  • by ordering the ebook (in PDF & epub formats) for PHP150 via BPI, BDO, or Landbank account, or Paypal (see details below)

And if you PRE-ORDER the book now until November 29 via bank transfer or Paypal, you will get a PHP50 discount! You only need to pay PH100! You can pay to any of the following accounts:

BPI Account No. 3086443177
BDO Account No. 008650015501
Landbank Account No. 1466053151

Paypal: ecsamar@gmail.com

The account name for all the accounts is Edgar Samar. We don’t have Gcash but you can transfer funds to any of the three bank accounts using your Gcash. Just e-mail us your proof of transfer at santinakpan@gmail.com.

The ebook will be released on November 30. Thank you very much for your support!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: