Captain Barbell vs. Flash Fifita (1966)

Pamagat: Captain Barbell versus Flash Fifita
Awtor: Mars Ravelo
Ilustrador: Jim Fernandez
Publikasyon: Liwayway
Bilang ng Labas: 72
Petsa ng Unang Labas: 26 Disyembre 1966
Petsa ng Huling Labas: 6 Mayo 1968

Buod: Ulila na si Gomer, isang makisig subalit pilay na binata, kaya siya ang tumatayong magulang sa lima niyang nakababatang kapatid. Kasintahan niya ang pinakamagandang dilag sa Baryo Dagundong, si Gemma, na pinagnanasaan ni Don Bartolo, ang pinuno ng mga ismagler sa lugar. Isang araw, habang nangingisda sa Lawang Taal, nakita ni Gomer at ng kapatid niyang si Ermin ang gintong barbel na nasa ilalim ng lawa. Naalala ni Ermin ang tungkol sa kuwento ni Captain Barbell at nang manganib ang búhay ng magkakapatid at ni Gemma dahil kay Don Bartolo, napilitan si Gomer na kunin iyon upang maging ang Kampeon ng Katarungan. Upang maghanap ng maipanlalaban kay Captain Barbell, pinuntahan nina Don Bartolo si Bangikngik, ang bruhang engkantadang naninirahan sa ilalim ng isa pang lawa, na nagbigay sa kanila ng barbel na kulay-rosas kung saan lumilitaw naman si Flash Fifita kasama ang dalawang maskuladong genie, sina Conchitina at Esperanzita, na beautician pala ng baklang superman. Sa halip na labánan ni Flash Fifita si Captain Barbell, nagkagusto ito rito at hinabol-habol pa. Nang matuklasan ni Captain Barbell na hindi gumagana sa kaniya ang kapangyarihan ni Flash Fifita, ibinalik niya ito at ang dalawang genie sa barbel na nilusaw ng panalangin niya sa Panginoon. Nasagasaan naman ng tren ang pangkat ni Don Bartolo nang magtangkang tumakas ang mga ito. Sa huli, humiwalay na si Captain Barbell sa katawan ni Gomer na natuklasang nakalalakad na siya.

Unang Labas:

Tatlong Bagay sa Nobela:

♦ Ipinakilala sa simula ang unang dalawang nagmay-ari ng gintong barbel, ang api-apihang si Tenteng at ang lumpong si Dario, bago iyon binitiwan ng huli sa lawa ng Bulkang Taal at nakita nga nina Gomer. Kaya naman dito ay isang legend o alamat na si Captain Barbell. Kahit ang mga tauhan ni Don Bartolo ay kilala ang mga detalye ng alamat, tulad ng pagsanib ni Captain Barbell sa isang naaapi at may kapansanan, kaya nila naisip na si Gomer din si Captain Barbell, lalo pa at may pagkakhawig ang hitsura ng dalawa.

♦ Namamayani ang modang katatawanan sa nobela, na pinatingkad pa ng katauhan ng baklang si Flash Fifita, “the only syoking superman sa buong mundo.” May matinding esteryotipo ng mga pagkakalalaki rito: samantalang ginawang katatawanan ang pagkabakla ni Flash Fifita, matindi naman ang pagka-macho ni Don Bartolo na kahit may lima nang kinakasamang babae ay gusto pang makuha at gawing pang-anim si Gemma. Samantala, ipinakita naman si Gomer bílang maginoo at mapagmahal na kasintahan, subalit may matinding homophobia.

♦ Isa sa mga katangian ng gintong barbel ay na mabubuhát lamang ito ng may malinis na budhi. Kaya naman kahit pinagtulong-tulungan nina Don Bartolo ang barbel, ni hindi nila ito maiuga. Samantalang lahat ng kapatid ni Gomer, kahit ang paslit na si Ompong, ay nabubuhat ito. Nagawa rin itong itulak-tulak, bagaman bigat na bigat dito, ng hardinerong si Ka Porong na tumulong kay Gomer nang mabihag ito ng pangkat nina Don Bartolo. Makikita rito na may antas ang linis ng budhi ng tao at sumasang-ayon ang bigat ng barbel dito. Sa kabila ng moralismo ng akda, ipinakikita nito na hindi simplistiko at basta dikotomiya ang mabuti-masama o malinis-maduming budhi sa loob ng nobela.


(Isang labas ito mula sa aking seryeng 1001 Pinoy Komiks. Kung gusto mong magkaroon ng PDF copy nito at ng iba pang tampok na nobelang komiks, pumunta sa ARCHIVES. Pumunta naman sa SERIES para makita mo ang iba pang serye na maaari mong subaybayan. Hindi ito maaaring ilathala o ipamahagi sa anumang paraan nang walang pahintulot.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: